Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙZ΄ Mατθαίου) Καταβασίες Εορτής Υπαπαντής Κυρίου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄- Άξιον εστίν, μέλος Γεωργιάδου, Ήχος πλ. Δ΄ χρωματικός