Μουσικά Κείμενα (Κυριακή IΖ΄, Γ΄ Λουκά) Λειτουργικά, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Δ΄ επτάφωνος – Άξιον Εστίν, μέλος Τ. Γεωργιάδου, Ήχος πλ. Δ΄ χρωματικός

Λειτουργικά, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Δ΄ επτάφωνος – Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.

Άξιον Εστίν, μέλος Τ. Γεωργιάδου, Ήχος πλ. Δ΄ χρωματικός – Ψάλλουν οι Πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.