Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου) Θεός Κύριος & Ευφραινέσθω τα ουράνια σε αργόν μέλος, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄- Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄