Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ι΄ Ματθαίου) Αναστάσιμοι Αίνοι, μέλος Κων/νου Πρίγγου, Ήχος Α΄- Α΄& Γ΄ Ωδή Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος πλ. Δ΄

Αναστάσιμοι Αίνοι, μέλος Κων/νου Πρίγγου, Ήχος Α΄- Ψάλλουν ο χορός του Ψαλτικού Διδασκαλείου “Σύναγμα” και οι Πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας.

Α΄& Γ΄ Ωδή Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.