Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ Νηστειών – Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος) Δογματικόν Θεοτοκίον Ήχος Γ΄ – Δοξαστικόν Αίνων Ήχος Α΄

Δογματικό Θεοτοκίον Γ΄ Ήχου, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Δοξαστικόν Αίνων Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίου Ιωάννου τής Κλίμακος), μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄ –  Ψάλλει ο νεανικός Χορός Ψαλτών “Ἐν Ψαλμοῖς”.