Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ από του Πάσχα, Του Παραλύτου) Δοξαστικόν Στιχηρών Εσπερινού, Ανέβη Ιησούς, Ήχος πλ. Α΄ – Χερουβικόν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος Γ΄

Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄- Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλμοίς”.

Χερουβικόν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος Γ΄- Ψάλλει ο π. Χερουβείμ Τσίνογλου και η συνοδεία.