Μουσικά Κείμενα (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) Δοξαστικόν Εσπερινού, Οκτάηχον – Στιχηρά Προσόμοια Αίνων, Ήχος Α΄

Δοξαστικόν Εσπερινού, Οκτάηχον, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Στιχηρά Προσόμοια εις τους Αίνους, Ήχος Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.