Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου)

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Μετά τό τεχθήναί σε…» Δοξαστικό Εσπερινού Εισόδια τής Θεοτόκου, Ήχος πλ. δ’

Κανών Εισοδίων της Θεοτόκου/Σύντομη Καταβασία Χριστουγέννων- Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.