Τό στοιχεῖον τῆς θλίψεως εἰς τήν σωτηρίαν π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου