Διαδικτυακή Ομιλία της Ε.ΡΩ με τον π. Στυλιανού Καρπαθίου για την Θεία Ευχαριστία – Σάββατο 19 Μαρτίου 20:30

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη  

σᾶς προσκαλεῖ

τό Σάββατο  19 Μαρτίου

στίς 20:30

στήν διαδικτυακή ὁμιλία

Γιατί  ἡ  Θεία Εὐχαριστία   εἶναι ἡ  ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας 

Με τον π.   Στυλιανό Καρπαθίου

Τήν ὁμιλία μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε στό youtube

https://youtu.be/f5dE3wp369E

ή στο zoom 

 Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82122609712

 Meeting ID: 821 2260 9712

Μπορεῖτε ἐπίσης νά ὑποβάλετε ἐρωτήσεις στόν σύνδεσμο

https://forms.gle/UPaNg4pnJwoLWJPN8