Συνάντηση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὴ Βόνιτσα – Α’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (08/03/20)

Μὲ μεγάλη συγκίνηση καὶ χαρά, οἱ κάτοικοι τῆς Βόνιτσας καὶ τῶν γύρω κωμοπόλεων καὶ χωριῶν συγκεντρώθηκαν στὴ πόλη τῆς Βόνιτσας καὶ δημιούργησαν τὴν ὁμάδα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.
Ξεκινοῦν μὲ διάθεση και πνεύμα προσφοράς τὴν ἐργασία τους μέσα στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ στέλνουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὸ  διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.
Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκαν:
O ἐκπρόσωπος τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς τῆς EPΩ Δημήτριος Κουτσούμπας, ποὺ κατάγεται ἀπὸ ἐκεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Λευκαδας καὶ Πρέβεζας καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς μαζὶ μὲ τὴν μεγάλη ψυχὴ τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος, ποὺ εἶναι ὁ γέροντας Νικηφόρος καὶ  ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱ.M Φανερωμένης.
Ἡ ἐν λόγω  στὴ Βόνιτσα εἶναι ἕτοιμη πλέον καὶ πολυμελὴς καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν κ. Ἀρνὴ Σπύρο, ἰατρὸ Παθολόγο, καὶ τὸν κ. Νιάφα Διονύσιο, στρατιωτικὸ Ὀδοντίατρο.

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα