Ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά: Διαδίκτυο – Ἀπό τή σοφία τῶν γνωμικῶν: Νόει καί τότε πράττε

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά

Ἀντὶ γιὰ τὴ λέξη ἴντερνετ εἶναι προτιμότερο νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη διαδίκτυο ποὺ σχηματίζει παράγωγα διαδικτυώνομαι, διαδικτυακός, διαδικτυακά. Παραδείγματα χρήσης: πλοηγοῦμαι (ὄχι σερφάρω) στὸ διαδίκτυο, συνδέομαι στὸ διαδίκτυο, πάροχος τοῦ διαδικτύου.

Ἀπὸ τὴ σοφία τῶν γνωμικῶν

Νόει καὶ τότε πράττε (Ἀνθ. Στοβ. Γ΄, 29): Πρῶτα νὰ σκέφτεσαι καὶ ὕστερα νὰ πράττης.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα