Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστες λέξεις

 

Σὲ ἀρκετὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα συναντᾶμε τὸ ρῆμα σαββατίζω καὶ τὸ οὐσιαστικὸ σαββατισμός: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «πληροφόρησε τὴν διακονία» ποὺ σημαίνει ὅτι ἔφερε σὲ αἴσιο πέρας τὴν ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἀποστολὴ ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεὸς καὶ τώρα περιμένει τὸν στέφανο τῆς δικαιοσύνης, τὴν μετὰ ἀπὸ λίγο ἀνάπαυσή του στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβρράμ, σαββατίζοντας αἰώνια μετὰ ἀπὸ θλίψη καὶ δοκιμασία μεγάλη. Σαββατισμὸς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ στὴν καρδιά, εἶναι ἡ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς ἀπὸ αἰσχροὺς καὶ ρυπαροὺς λογισμοὺς καὶ ἡ ἐλευθέρωσή της ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ ἔργα. Μὲ δυὸ λόγια σαββαστισμὸς εἶναι ἡ μακαρία ἐν Θεῷ κατάπαυση.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα