Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

ἐκποδὼν Τὸ ἀρχαῖο ἐπίρρημα ἐκποδὼν (ἐκ + ποδῶν) σημαίνει ἔξω ἀπὸ τὰ πόδια τὼν ἄλλων, μακριὰ απο τοὺς ἄλλους. Εἶναι ἐν χρήσει κυρίως στὴν φράση : «θέτω εκποδὼν», ἤτοι ἀπομακρύνω, ἐξουδετερώνω κάποιον: Μόλις ἑδραιώθηκε στὴν θέση του ἔθεσε εκποδὼν τοὺς ἐσωκομματικούς του ἀντιπάλους. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ἡ βασιλεία ἐτέθη εκποδών. Ὅταν, λοιπόν, μὲ τὴν ἀποτροπὴ τῶν πιστῶν νὰ μετάσχουν στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας παρεμποδίζεται ἡ ἄσκηση τῆς Θείας Λατρείας, στὴν πραγματικότητα καταπνίγεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τίθεται εκποδὼν ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα