Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

Ὀψέποτε. Τὸ ἐπίρρημα ὀψέποτε «στὸ μέλλον, κάποτε», σχηματίζεται ἀπὸ τὸ χρονικὸ ἐπίρρημα ὀψὲ καὶ τὸ ἐπίσης χρονικὸ ἐπίρρημα ποτέ: Ὀψέποτε λήξει ἡ ἐπιβληθεῖσα καραντίνα, οἱ πολῖτες ποὺ θὰ ξεχυθοῦν στοὺς δρόμους μήπως θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως εὐάλωτοι σὲ μικρόβια καὶ ἰούς, ἀκόμη δὲ καὶ σὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν κορωνοϊό, ὁ ὁποῖος θὰ βρίσκεται μὲν σὲ ὕφεση, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχει ἐξαφανισθῇ. Τὸ ὀψὲ «μετὰ ἀπὸ πολὺν χρόνο, ἀργά//σὲ προχωρημένη ὥρα τῆς ἡμέρας, πρὸς τὸ βράδυ» τὸ συναντᾶμε στὸ ἀπόψε, στὸ ὀψι-μαθής, στὸ ὄψιμος (ὄψιμο ἐνδιαφέρον), στὸ ὀψίγαμος, ὀψιμαθής.

 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα