Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

Δόλιχος ἦταν ἀγώνισμα δρόμου ἀντοχῆς περίπου πέντε χιλιομέτρων. Συνεκδοχικὰ εἶναι ὁ μακρὺς δρόμος γεμᾶτος δυσκολίες καὶ ἐμπόδια: Τὸ ἔθνος ξεπέρασε τὴν κρίση καὶ ἐξῆλθε κραταιὸ ἀπὸ αὐτὸν τὸν δόλιχο. Συγχαίρομεν δὲ ὑμᾶς διά τε τὰ ἐπιτελούμενα ἀνακαινιστικὰ ἔργα μερίμνης καὶ φροντίδος τῶν κτηριακῶν οἰκοδομημάτων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ἀλλά, ὅλως ἰδιαιτέρως, διὰ τὸ ὑγιὲς ἐκκλησιολογικὸν φρόνημα, τὸ κατ΄ ἐπανάληψιν ἐν θεωρίᾳ καὶ πράξει ἐκπεφρασθέν, μὲ τὸ ὁποῖον ἐμφορεῖσθε καὶ διὰ τοῦ ὁποίου πορεύεσθε εἰς τὸν δόλιχον τῆς μοναστικῆς Πολιτείας. Στὸ ἴδιο ἐτυμολογικὸ δένδρο ἀνήκουν ὁ δολιχός,  ὁ μακρύς, ἐπιμήκης· αὐτὸς ποὺ διαρκεῖ πολὺν χρόνο, ὁ μακροχρόνιος, ὁ ἐνδελεχής, αὐτὸς ποὺ γίνεται μὲ συνεχῆ, προσεκτικὴ καὶ ἐπίμονη προσπάθεια, ποὺ εἶναι διεξοδικὸς: ἐνδελεχὴς ἔρευνα/μελέτη/ἀνάλυση/ἐξέταση/ἔλεγχος/διερεύνηση/διάλογος. Οἱ δολιχοδρομίες εἶναι οἱ  ἐνέργειες ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν καθυστέρηση κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς μέτρου, οἱ ἀναβολές, ἡ κωλυσιεργία: οἱ δολιχοδρομίες, οἱ ὑπεκφυγὲς καὶ οἱ ἀναβολὲς στὴν ὑλοποίηση τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων ἔχει τρώσει τὸ κῦρος τῆς κυβερνήσεως.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα