Τιμαλφεῖς λέξεις – ὑψίκομος

Γεωργίου Ἰ. Βιλλιώτη

     Τὸ ἐπίθετο ὑψίκομος προσδιορίζει τὰ δέντρα ποὺ ἔχουν ψηλὰ τὸ φύλλωμα, δηλαδὴ τὰ ὑψίκορμα, τὰ ὑψίκλωνα δέντρα: ὑψίκομος φοίνικας, δρῦς ὑψίκομος. Χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικά: Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ἕνας ὑψίκομος φοίνικας τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς. Γράφει ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: «Λάβε μοι τοῦτον εἶναι τὸν προσθήκαις ἐπὶ προσθήκαις ἐπαυξανόμενον· καὶ ἕτερος τοσοῦτον εὔριζός ἐστιν, ὑψίκομός τε καὶ τεθραμμένος τῷ Πνεύματι, ὡς καὶ ἑτέροις μεταφύτευσις γίνεσθαι ἀμπελουργίας» (J. Cozza-Luzi, S. Patris Nostri Theodori Studitae, Magnae Catecheseos Sermones, Nova Patrum Bibliotheca 9/2 (Cat. 1-77), 10/1 (Cat. 78-111)

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα