Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης: Χαιρετίζουμε τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιά τίς ἀλλαγές στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Δελτίο Τύπου

Τό συντονιστικό ὄργανο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων  τῆς Θεσσαλονίκης, χαιρετίζει τήν ἀπόφαση ὑπ᾿ ἀρθμ. 660/2018 τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (ΣτΕ) μέ τήν ὁποία ἀκυρώνεται ὡς πολλαπλά ἀντισυνταγματική ἡ ὑπουργική ἀπόφαση στήν ὁποία βασίζονται τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, τά ὁποῖα ἐπιδιώκουν μία ριζική ἀλλαγή καί

ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ὅτι ἡ προσβαλλόμενη  ἀπόφαση:

1)  Εἶναι ἀντίθετη μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ὁρίζει ὅτι ἕνας ἀπό τούς σκοπούς  τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης.

2)  Εἶναι ἀντίθετη στή διάταξη τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, πού κατοχυρώνει ὡς ἀπαραβίαστη τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης.

3) Προσβάλλει εὐθέως τό Πρῶτο πρόσθετο Πρωτόκολλο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς στερεῖ ἀπό τούς χριστιανούς μαθητές τό δικαίωμα νά διδάσκονται ἀποκλειστικά τά δόγματα καί τίς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἀναγνωρίζει  στούς Ρωμαιοκαθολικούς, Ἑβραίους καί Μουσουλμάνους μαθητές τό ἔννομο δικαίωμα νά διδάσκονται αὐτοτελῶς τό ἐν λόγῳ μάθημα.

Ἐνῶ τίθεται, λοιπόν, ζήτημα δημοκρατίας, ἰσονομίας καί συνταγματικῆς τάξης, ὁ ὑπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ δέν ἐπιφέρει καμία οὐσιαστική, τυπική καί πρακτική ἐπίπτωση στή συνέχιση τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν! Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ὅμως εἶναι δεσμευτική γιά τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τό ὁποῖο καλεῖται νά τήν ἐφαρμόσει.

Ὡστόσο ἐκκρεμεῖ ἀκόμα ἡ προσφυγή κατά τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης Γαβρόγλου. Εἶναι ὅμως σίγουρη ἡ ἀκύρωση καί αὐτῆς τῆς ἀπόφασης, καθώς εἶναι πανομοιότυπη μέ τήν ὑπουργική ἀπόφαση Φίλη, ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε μέ τήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ.

Ἐμεῖς, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἔχοντας τή βεβαιότητα ὅτι ἐκφράζουμε καί τήν ἀγωνία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπαιτοῦμε τήν ἄμεση συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τήν Ἀκυρωτική ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ καί δηλώνουμε ὅτι θά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας μέχρι τήν τελική δικαίωσή του.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Η ΖΩΗ”

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ.Ε.Χ.Α.)

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

“ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΟΦΙΛΟΙ”

“ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ”

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

“ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ”

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ”

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”

“ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ”

ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

“Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

“ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ”

Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ”

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ