Τά ἱστορικά μας τραγούδια στήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τά ἱστορικά μας τραγούδια στήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας

Ἐπιμέλεια –παρουσίαση τῆς Ρ/Φ ἐκπομπῆς Χρῆστος Τσακούμης.

Μετατροπή Ρ/Φ ἐκπομπῆς σέ βίντεο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ τομέας ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Στήν σημερινή ἐκπομπή θά ἀκούσουμε ἱστορικά καί κλέφτικα τραγούδια, τά ὁποῖα ἀναφέρονται κυρίως στήν προεπαναστατική περίοδο. Ἔπαιξαν δε σημαντικό ρόλο στήν καλλιέργεια ἀδούλωτου πνεύματος στό λαό καί στήν ψυχολογική προετοιμασία τοῦ ἔθνους μας, γιά τόν μεγάλο ξεσηκωμό.

Ἀκούγονται:

1/ Ἐμβατήριο: Μαύρη εἶν΄ ἡ νύχτα στά βουνά.

2/ Τραγούδια:

α. Οἱ κλέφτες ἀπό τ΄ Ἄγραφα.

β. Βγῆκε ὁ ἥλιος κόκκινος.

γ. Πάνω στόν Κοσμᾶ.

δ. Ποιός εἶναι ἄξιος καί γρήγορος.

ε. Στή βρύση στά Τσεριτσιανά.

στ. Μωρ΄περδικούλα τοῦ Μοριᾶ.

ζ. Ἡ κλεφτοπούλα