Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Δῶρόν σε θεῖον Θεόδωρε δεικνύει
Ἐν Ἁγίοις Ἅγιος ἡγιασμένε.
Τῇ δέγε ἑνδεκάτῃ Θεόδωρος ἀφίπτατο γαίης.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα