Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης

Τὸ λεῖον Εὐμένιος ὄμμα Γορτύνης,
Πανευμενὲς κατεῖδεν ὄμμα Κυρίου.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνεν Εὐμένιος μεγαλήτωρ.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ