Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος ένας από τους επτά Διακόνους

Ὧν περ διηκόνησας ἐν γῇ πραγμάτων,
Ἐν οὐρανοῖς Φίλιππε μισθὸν λαμβάνεις.
Λειτουργὸς λάβε μισθὸν ἐν ἑνδεκάτῃ γε Φίλιππος.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα