Το «Χριστός Ανέστη» πάνω από τον τάφο του Κυπριανού!