Συγκέντρωση υγειονομικών σε αναστολή έξω από το Υπουργείο Υγείας (Πέμπτη 6/10)