Οι ομάδες υπέρ της οικογένειας τάσσονται ενάντια στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γονεϊκής ιδιότητας

Οι αντιτιθέμενοι προειδοποιούν ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ελαττώσει την ασφάλεια των παιδιών.

Οι ομάδες της Ευρώπης που τάσσονται υπέρ της οικογένειας συντονίζονται ενάντια στην άσκηση πίεσης από την μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πιστοποιητικό γονικής ιδιότητας.

Το προηγούμενο έτος, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκής εμβέλειας πιστοποιητικό αναγνώρισης της σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού. Αυτό θα βοηθούσε στην μετρίαση των διοικητικών συνόρων για οικογένειες που «πιάνονται» σε διασυνοριακές τοποθεσίες όπου τα νόμιμα έγγραφα που πιστοποιούν την σχέση ενός ανήλικου με έναν γονέα πιθανόν να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ο  οικογενειακός νόμος δεν είναι μια ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι διαφωνούν προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τα σχέδια για παρένθετη μητρότητα που γίνονται από ευρωπαϊκές οικογένειες σε άλλες χώρες, αναγκάζουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τον γάμο μεταξύ των ομοφυλόφιλων και να ελαττώσουν την ασφάλεια των παιδιών.

Υπό την σύνταξη της οδηγίας, η απόκτηση του πιστοποιητικού γονικής ιδιότητας θα απαιτούσε μονάχα μια απλή διοικητική διαδικασία. Ιδιαιτέρως, η γλώσσα της οδηγίας δεν τηρεί τους νόμιμους όρους της καταγωγής ή της υιοθεσίας για την γονική ιδιότητα.     

Υπό την προστασία του οργανισμού ‘Ευρώπη για την Οικογένεια’, τα μέλη των ομάδων υπέρ της οικογένειας σε όλα τα κράτη συναντήθηκαν με την ευρωβουλευτή Margarita de la Pisa Carrión την προηγούμενη βδομάδα προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την θέση της οδηγίας και πώς να αναλάβουν δράση ενάντια σε αυτό.

Η  Carrión, μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρει στην επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των δυο φύλων – [Women’s Rights and Gender Equality- FEMM )] και γράφει την γνώμη για την πρόταση της επιτροπής, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να βελτιώσει την δυνητική ζημιά της ομάδας. Η ίδια εξήγησε πως αν και η οδηγία που προτάθηκε είναι εξαιρετικά απίθανο να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, ειδικά επειδή αυτό απαιτεί ομοφωνία, είναι ακόμα σημαντικό να κινητοποιηθούμε ενάντια σε αυτό.   

«Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία», ανέφερε, απαριθμώντας τις χώρες που θα ήταν αντίθετες με την πρόταση του συμβουλίου.» «Υπάρχουν χώρες που ακόμη κι αν επιτρέπουν το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων δεν το υποστηρίζουν αυτό (το πιστοποιητικό.)»  

Η ίδια επίσης συμβούλεψε πως τώρα είναι η ώρα για την ευρύτερη κοινωνία να μιλήσει.  

«Τώρα οι πολίτες και η κοινωνία μπορούν να πουν κάτι, ανέφερε η ίδια. Μπορούν να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις τους και να αυξήσουν τη δημόσια συζήτηση σε αυτό το ζήτημα.» 

Καθώς το μέτρο που προτάθηκε θα προηγηθεί των υπουργών δικαιοσύνης καθώς αντιμετωπίζει το νόμο της οικογένειας, οι ομάδες υπέρ της οικογένειας και οι ιδιώτες ενθαρρύνονται να ασκήσουν πίεση στους εθνικούς υπουργούς δικαιοσύνης ενάντια στο πιστοποιητικό γονικής ιδιότητας.

Μπορούν επίσης να συνεχίσουν να καταγράφουν τη διαφωνία τους με τους ευρωβουλευτές, εφόσον η στάση διαπραγμάτευσης του κοινοβουλίου πιθανότατα θα ψηφιστεί από την ολομέλεια τον Νοέμβριο.