Ο ψάλτης του Οσίου Πορφυρίου διηγείται πώς λειτουργούσε ο Άγιος!