Νέα επιστημονική προδημοσίευση: Σοβαρές βλάβες από τα σκευάσματα έναντι του κορωνοϊού

  • Οι σοβαρές βλάβες από τα εμβόλια υπο-καταγράφηκαν στις σχετικές δημοσιεύσεις των εταιρειών
  • Τα εμβόλια έχουν ως ανεπιθύμητες ενέργειες θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, νευρολογικές διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα κλπ
  • Οι κλινικές μελέτες απέκρυψαν ή υποβάθμισαν τις ανεπιθύμητες ενέργειες
  • Το ισοζύγιο όφελος προς κίνδυνο γίνεται αρνητικό για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που έχουν φυσική ανοσία
2022.12.06.22283145v1.full