Νέα επικαιροποιημένη μελέτη διαπιστώνει έλλειψη αμεροληψίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

H κάτωθι αναλυτική έρευνα αποτελεί μια περαιτέρω εμβάθυνση και επικαιροποίηση μιας παλαιότερης μελέτης που δημοσιεύθηκε το 2020 με θέμα την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο! Πρόκειται για δικαιοδοτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποφαίνεται επί ζητημάτων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεσμεύει με τις αποφάσεις του 46 κράτη-μέλη (μετά την αποχώρηση της Ρωσίας).

Η επικαιροποιημένη μελέτη αναδεικνύει μια σειρά από δομικά προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά την αμεροληψία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και αποφαίνεται ότι δεν συντρέχουν οι ελάχιστες διαδικαστικές προϋποθέσεις των εθνικών ή άλλων υπερεθνικών δικαστηρίων που εξασφαλίζουν την αμεροληψία των Δικαστών.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι Νομικές Σχολές στη χώρα μας οφείλουν να συζητήσουν εκτενώς τα εξαιρετικά σοβαρά ευρήματα της μελέτης και να ξεκινήσουν εκστρατείες ενημέρωσης στους νομικούς όλης της χώρας.

Πάντως αξίζει να υπενθυμίσουμε παλαιότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου υπέρ της ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, υπέρ της προώθησης των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, υπέρ της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας σε ανηλίκους, υπέρ της βεβήλωσης ορθοδόξων ναών, κλπ.

ECLJ Report - The Impartiality of the ECHR Concerns and Recommendations April 2023