ΜΕΛΕΤΗ: Μεταβολές αιμοτολογικής φύσης μετά τον εμβολιασμό m-RNA

 
Εντυπωσιακή σε ευρήματα Μελέτη-Έρευνα από τους Χειρούργους Dr. Franco Giovannini, Dr. Riccardo Benzi Cipelli, και Dr. Gianpaolo Pisano, που δημοσιεύτηκε ως μονογραφία στο Disinfection, ενός περιοδικού συμπλήρωμα της ND. (Η μελέτη είναι ολόκληρη στα Αγγλικά μετά τη σελ. 40)
 
Στη Περίληψη της Έρευνας αναφέρεται:
 
«Στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε νωπά σταγονίδια περιφερικού αίματος από τα ακροδάχτυλα 1.006 συμπτωματικών ατόμων μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA (Pfizer/BioNTech ή Moderna), αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2021, χρησιμοποιώντας ένα οπτικό μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου. Σε 12 άτομα πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αίματος με την ίδια μέθοδο πριν από τον εμβολιασμό με απολύτως φυσιολογική αιματολογική εικόνα. Οι μεταβολές που διαπιστώθηκαν μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA ενισχύουν την υποψία ότι οι μεταβολές οφείλονται κυρίως στα ίδια τα εμβόλια.
Τέσσερις κλινικές περιπτώσεις αναφέρονται λεπτομερώς, οι οποίες επιλέχθηκαν ως συνοπτικές και αντιπροσωπευτικές του συνόλου της σειράς περιπτώσεων”,
“Από τα 1.006 άτομα που αναλύθηκαν, τα 948 ή το 94 % του συνόλου εμφάνισαν, μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια mRNA σε μέση απόσταση ενός μηνός, διάφορες ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ στην κατάσταση συσσώρευσης των ερυθροκυττάρων και την παρουσία στο περιφερικό αίμα σωματιδίων διαφόρων σχημάτων και μεγεθών ΥΠΟΠΤΗΣ φύσης. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστεί η ακριβής φύση των σωματιδίων που βρίσκονται στο αίμα, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές λύσεις».