Η Pfizer παραδέχεται στο ευρωκοινοβούλιο ότι δεν έγιναν μελέτες στο σκεύασμα αν εμποδίζει τη μετάδοση! Πλήρης απονομιμοποίηση των πιστοποιητικών!

Σε ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο και σε ερώτηση του Ολλανδού ευρωβουλευτή Rob Roos, η διευθύντρια της Pfizer κα J. Small παραδέχτηκε ότι πριν τη κυκλοφορία του σκευάσματος της Pfizer δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες για το αν το προϊόν τους σταματά τη μετάδοση του ιού. Συνεπώς απονομιμοποιείται πλήρως η ύπαρξη του “υγειονομικού πιστοποιητικού” καθώς οποιος λάβει το σκεύασμα δεν σημαίνει ότι δε μπορεί να μεταδώσει τον ιό.

12/10/22