Η ωφέλεια των Μνημοσύνων – Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός