Διηγήσεις από το Γεροντικό του Σινά

Πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου: Πατερικές και μητερικές διηγήσεις. Επιμέλεια- Παρουσίαση εκπομπής: Αναστασία Πουλοπούλου