Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Γραμματικὸ ὑστερόγραφο

 

Ὁ Ἄθωνας εἶναι ὀρεινὴ χερσόνησος τῆς Χαλκιδικης, ἡ ἀνατολικότερη ἀπὸ τὶς τρεῖς. Σὲ πολλοὺς χάρτες ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ κείμενα γράφεται Ἄθως. Ἄθως ἢ Ἄθωνας; Στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα ὑπῆρχαν τὰ ἀττικόληκτα οὐσιαστικά. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ὁ Ἄθως (τοῦ Ἄθω, τῷ Ἄθῳ, τὸν Ἄθω, ὦ Ἄθως). Ἐπειδὴ τὰ ἀττικόληκτα ἦταν δύσκολα στὴν κλίση ἄρχισαν νωρὶς νὰ ἀκολουθοῦν τὸ κλιτικὸ παράδειγμα τῶν πρωτικλίτων: «καὶ περιορισμον εκθεμενοι, σχεδὸν τὸν ὅλον εις δεσποτείαν καὶ κυριοτητα κατεκράτησαν Ἄθωνα»  (ACTA MONASTERII PROTATORUM Acta, Eccl., Legal). Καὶ ὁ Ἄθως καὶ ὁ Ἄθωνας εἶναι ὀρθοὶ τύποι· εἶναι θέμα ἐπιλογῆς. 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα