Για όσους ισχυρίζονται “Υγεία πάνω απ’ όλα”

Μήπως αναζητείτε την υγεία μόνο για την υγεία και τη ζωή μόνο για τη ζωή;
Μα ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Όταν ο Θεός σάς έστειλε στον κόσμο αυτόν, τό ’κα­νε για κάποιο σκοπό. Όταν σας έδωσε την υγεία, είχε κάποιο σκοπό.
Ζωή όμως για χάρη τής ζωής, επίγεια ζωή για χάρη τής επίγειας ζωής και υγεία για χάρη τής υγείας, σημαίνουν ζωή άσκοπη και υγεία άσκοπη.
Στην ουσία μιλάμε για ζωή και υγεία για χάρη τής κωμωδίας τής αμαρτίας. Κι αυτό είναι σαν δίκοπο μαχαίρι που μπήγεται στο στομάχι.”

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Λόγος εις την Κυριακή του Παραλύτου,

Από το βιβλίο των εκδόσεων Μπότση: Αναστάσεως Ημέρα, Από τη Κυριακή του Πάσχα ως την Πεντηκοστή, Αθήνα 2011