Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: «Οι πνευματικοί να φροντίσουν ώστε τα πνευματικά παιδιά τους να μην πάρουν την ταυτότητα»