Γάκης: Άχρηστο ιατρικά το υγειονομικό πιστοποιητικό