Επιστημονική δημοσίευση: Οι υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων μετά το εμβόλιο της Pfizer σχετίζονται με περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι Συστημικές Ανεπιθύμητες Επιπτώσεις που Προκαλούνται από το Εμβόλιο BNT162b2 σχετίζονται με Υψηλότερους Τίτλους Αντισωμάτων από 3 έως 6 Μήνες μετά τον Εμβολιασμό. Όσοι επιδεικνύουν περήφανα τον υψηλό τίτλο αντισωμάτων μετά τις δύο δόσεις mRNA σκευάσματος, καλό είναι να θυμούνται ότι τελικά αυτό σχετίζεται με αυξημένο αριθμό συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
 
Στόχος: Στοχεύσαμε να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το εμβόλιο και των τίτλων αντισωμάτων (Ab) από 3 έως 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου BNT162b2 του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) mRNA (Pfizer/BioNTech) στην Ιαπωνία. Μέθοδοι: Εγγράψαμε 378 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας (255 γυναίκες και 123 άνδρες) των οποίων οι τίτλοι Ab αναλύθηκαν 3 και 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση στην προηγούμενη μελέτη μας και των οποίων τα χαρακτηριστικά και οι δυσμενείς συνέπειες συλλέχθηκαν προηγουμένως με τη χρήση δομημένου ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Αποτελέσματα: Η διάμεση ηλικία των εργαζομένων ήταν 44 έτη. Παρόλο που τα συμπτώματα της ένεσης εμφανίστηκαν με σχεδόν ίδια συχνότητα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης, οι συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως γενική κόπωση και πυρετός, ήταν σημαντικά πιο συχνές μετά τη δεύτερη δόση από ό,τι μετά την πρώτη δόση. Η πολυμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι ο πυρετός συσχετίστηκε σημαντικά με τις γυναίκες συμμετέχουσες για τη δεύτερη δόση (odds ratio (OR), 2.139; 95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI), 1.185-3.859), μεγαλύτερη ηλικία για την πρώτη δόση (OR, 0,962; 95% CI, 0,931–0,994) a και δεύτερη δόση (OR, 0,957; 95% CI, 0,936–0,979), και δυσλιπιδαιμία για την πρώτη δόση (OR, 8.750, 95% CI, 1.814-42.20). Οι τίτλοι Ab προσαρμοσμένοι στην ηλικία στους 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό ήταν 23,7% και 23,4% υψηλότεροι σε ασθενείς με πυρετό από ό,τι σε εκείνους χωρίς πυρετό μετά την πρώτη και δεύτερη δόση, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι προσαρμοσμένοι στην ηλικία τίτλοι Ab στους 3 και 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση ήταν, αντίστοιχα, 21,7% και 19,3% υψηλότεροι στην ομάδα στην οποία χρησιμοποιήθηκε αντιφλεγμονώδης παράγοντας από ό,τι στην ομάδα χωρίς τη χρήση αντιφλεγμονωδών.
 
Συμπέρασμα: Οι συμμετέχοντες με συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες τείνουν να έχουν υψηλότερους τίτλους Ab από 3 έως 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου BNT162b2.
 
Πηγή: Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπλ. Καθηγητής Βιοχημείας