ΠΡΟΣΟΧΗ, ΟΧΙ στη Νέα Συνθήκη Πανδημίας του Π.Ο.Υ.!