Όσιος Πορφύριος: «Το Πνεύμα αυτό το ορθόδοξο είναι το αληθές. Όλα τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης»

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ δι τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατ τς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν δι τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

 

Αυτόν πιστεύουμε! Λοιπόν, μέσα στη θρησκεία λέγει ότι Αυτός είναι ο ιδρυτής της Ορθοδόξου πίστεως και ότι όλες οι άλλες θρησκείες δεν είναι όσο είναι αυτή η Θρησκεία. Μία Θρησκεία μόνον είναι, η Ορθόδοξος Χριστιανική Θρησκεία. Και το Πνεύμα αυτό το Ορθόδοξο είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες. Εδώ ο Θεός της Ορθοδόξου Πίστεως είναι Θεός που αν Τον πούμε και Αγάπη, όπως το λέει η Αγία Γραφή, πάλι το ίδιο είναι. Ο Θεός λέγεται Αγάπη. Και όποιος έχει αγάπη είναι του Θεού. Οι πολλοί λένε, «είναι αγάπη καημένε; Έτσι είναι ο Θεός;». Μα είναι Αγάπη ο Θεός! Αλλά δεν είναι μόνο Αγάπη είναι και Δικαιοσύνη! Είναι και Δίκαιος! Δεν μπορεί, ας πούμε, έναν κλέφτη, λωποδύτη, που ζει εις βάρος των άλλων να τον θέσει σε μια κατάσταση. Θα μου πεις: «Μα εφόσον είναι Αγάπη;». Όμως, έτσι είναι η Θρησκεία μας και έτσι πρέπει να είναι για να ομολογήσουμε τις ιδιότητες του Θείου. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θείου. «Αλλά, όμως, δεν το ξέρουμε. Ο Θεός μπορεί να τους βάλει όλους στον Παράδεισο. Και όλων των θρησκειών να τους βάλει όλους». Αυτό, όμως, στα ‘’Χαρτιά μας’’ δεν το γράφουνε! Αλλά, ούτε και εμείς πρέπει να το πιστεύουμε, έστω και αν ο Θεός μπορεί να τους πάρει όλους ως παιδιά Του! Με ακούς; Έτσι, πιστεύουμε! «Μα, θα πεις, γιατί να μην το πούμε ότι όλοι είμαστε παιδιά Του». Όχι! Δεν μπορούμε εμείς να το πούμε αυτό! Έτσι, πρέπει να το έχουμε μέσα μας. Άλλο τι θα κάνει ο Θεός εις την Δευτέρα Παρουσία. Εμείς δεν θα τα βάλουμε από τώρα για να τα έχουμε όλα ίσιωμα. Πρέπει να το έχουμε έτσι. Έτσι, έρχεται. Να αγαπήσεις είναι ανθρώπινο. Έτσι, το καταλαβαίνουμε, μας το δίνει η Γραφή, να το καταλαβαίνουμε έτσι. Το πώς θα είναι ο Θεός δε μας λέει, πώς θα είναι. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι ο Θεός! Λοιπόν, εγώ, έτσι, πιστεύω τα πράγματα! Εάν με μπερδέψετε εσείς; Τι θα κάνω εγώ; Αυτοί είναι θρήσκοι. Λοιπόν, θα ρωτήσουν από δω από εκεί …θα πούνε τι είναι αυτά τα παιδιά; Και γι’ αυτό το σκοπό, επειδή εγώ είμαι γέροντας, πρέπει να είμαι ειλικρινής, έχω τόσο κόσμο… από όλα τα βασίλεια του κόσμου τηλεφωνούν, τη νύχτα, ότι ώρα νά ’ναι, απ’ όλα τα βασίλεια, από τη Νότια Αφρική, Κέϊπ Τάουν, Γιοχάνεσμπουργκ, Αμερική, Καναδά, ξέρω και εγώ, απ’ όλον τον κόσμο. Και να ακουστεί ότι έχω και εγώ ελεύθερο πνεύμα και παραδέχομαι όλες τις θρησκείες; Όχι, δεν παραδέχομαι! Όποιος και να μου πει, και ένας άγγελος να έλθει να μου πει, όχι θα του πω, λες ψέματα! Δεν είσαι πνεύμα αγαθόν! Είσαι πονηρό πνεύμα και λες αυτά! Έτσι, θα του πω εγώ του αγγέλου! Δεν θα τον πιστέψω! Λάβετε τα μέτρα σας! Θέλετε να έχουμε φιλία; Πρέπει έτσι να φυλάγεστε, επειδή, έρχεστε σε μένα. Αν δεν ερχόσασταν μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν το θέλω, βέβαια, να προπαγανδίζετε στον ένα και στον άλλο και να λέτε «οι θρησκείες είναι όλες μία, του Θεού είναι, σε όποια θέλεις πηγαίνεις, σε όποιο θεό θέλεις προσκυνάς». Δεν τα θέλω εγώ αυτά, δεν τα μπορώ! Είναι, έτσι, το πνεύμα μου! Έχω κάνει στην έρημο. Έχω αγωνιστεί με νηστείες, κακουχίες, αγρυπνίες, γυμνότητα, με παλιόρουχα, με… και όλα αυτά για την αγάπη του Χριστού! Και ζούσα μέσα σε αγίους ανθρώπους, αλλά Ορθοδόξους Χριστιανούς! Κατάλαβες; Δεν μπορώ! Εγώ, έχω καταλάβει την Ορθοδοξία, έτσι είναι! Και διάβολος υπάρχει και όλα, όπως τα γράφει η Γραφή, υπάρχουν. Και διάβολος και κόλαση και όλα! Όμως, τι ωραία που τα τοποθετεί; Και πώς ικανοποιείται έτσι και το αίσθημα της δικαιοσύνης!

Πηγή: Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, απομαγνητοφωνημένη ομιλία: Το Πνεύμα το Ορθόδοξο είναι το αληθές, όλα τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης, εκδ. Ι.Η. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Μήλεσι

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα