Απόστολος Ζέρβας (παιδίατρος): Το αφήγημα των τηλε-ειδικών κατέρρευσε!