Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβιστές ΛΟΑΤ/Αμβλώσεων;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
 
 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) έχει δραστηριοποιηθεί έντονα την τελευταία δεκαετία στην προώθηση των δικαιωμάτων της κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. αλλά και στην νομιμοποίηση της άμβλωσης. 
Το 2013 η Ύπατη Αρμοστεία έχει λανσάρει την καμπάνια «Ελεύθεροι και Ίσοι», η οποία προωθεί τα ίσα δικαιώματα για τα μέλη της Κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. Το 2017 η καμπάνια είχε φθάσει τις 2,4 δισεκαττομύρια  επικοινωνιακές  ενέργειες σε όλη την υφήλιο και γέννησε ένα κύμα από δυνατά βίντεο, γραφικά και κείμενα που έφτασαν σε όλο τον κόσμο!  Οι καμπάνιες αυτές καθώς και οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν σε 30 χώρες με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων. 
Ας αναφερθεί ότι ανάμεσα στα δικαιώματα της κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. είναι ο γάμος ανθρώπων του ιδίου φύλου, η τεχνητή αναπαραγωγή, η υιοθεσία παιδιών, η αλλαγή φύλου και ονόματος κλπ. O O.H.E. δραστηριοποιείται επίσης δυναμικά για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων όπου αυτές δεν είναι αποδεκτές. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αυτά τα φαινόμενα, το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Οικογένεια  δημοσίευσε μια πολιτική ντιρεκτίβα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τρόπο που αυτά τελευταία ερμηνεύονται από τα αρμόδια όργανα  του Ο.Η.Ε. 
 
Συγκεκριμένα το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι ο όρος  «υπέραρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εμφανίζεται όλο και περισσότερο στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. 
«Τα  έθνη θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτός  ο όρος χρησιμοποιείται  κατά κόρον από τους ακτιβιστές των σεξουαλικών δικαιωμάτων ως ένας ευφημισμός για την προώθηση των δικαιωμάτων των κοινοτήτων Λ.Ο.Α.Τ. (Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς)   και των υποστηρικτών της άμβλωσης». 
Στη συνέχεια το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Α.Α.Δ.) υπάρχει η ερώτηση «Ποιός είναι υπέρμαχος;».  Ακριβώς αυτή την ερώτηση, προτείνει το Παρατηρητήριο,  πρέπει να θέτουν και τα Κράτη Μέλη όταν διαπραγματεύονται  με τον Ο.Η.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα που αναφέρεται «στους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 
 
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο τόσο τα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υ.Α.Α.Δ.,  όσο και ο Ειδικός Εισηγητής  θεωρούν τους ακτιβιστές  της κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. και τους ακτιβιστές υπέρ της έκτρωσης ως «Υπέρμαχους  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και υποστηρίζουν ότι τα έθνη θα πρέπει να σέβονται, να προωθούν και να προστατεύουν αυτούς τους ακτιβιστές. 
Όπως αναφέρεται:  «Αυτοί μερικές φορές υπερασπίζονται τα δικαιώματα διαφόρων κατηγοριών προσώπων, όπως για παράδειγμα των γυναικών, των παιδιών, των ιθαγενών, των προσφύγων, των εσωτερικά μετακινηθέντων προσώπων, και τα δικαιώματα των εθνικών, γλωσσικών και σεξουαλικών μειονοτήτων» (σελίδα 2). 
 
Τόσο ο Υ.Α.Α.Δ. όσο και ο Ειδικός Εισηγητής πιστεύουν ότι εντάσσοντας «μια προοπτική φύλου» σημαίνει ότι προστατεύεις «εκείνους που αμφισβητούν τις παραδοσιακές έννοιες της Οικογένειας» ή εκείνους που προωθούν και υπερασπίζονται τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 
 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι γυναίκες υπερασπιστές βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ορισμένες μορφές βίας και άλλων παραβιάσεων, προκαταλήψεων, αποκλεισμού και αποκήρυξης  από τους άνδρες ομολόγους τους. Αυτό συχνά συμβαίνει γιατί οι γυναίκες υπερασπιστές εκλαμβάνονται ως απειλές προς τις κατεστημένες  κοινωνικοπολιστικές αντιλήψεις, παραδόσεις και στερεότυπα σχετικά με την θηλυκότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τον ρόλο και τη θέση  των γυναικών στην κοινωνία. 
 
Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Υ.Α.Α.Δ.  έχει ταυτοποιήσει τις θρησκευτικές ομάδες ως εμπόδια για τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων των Λ.Ο.Α.Τ. 
Αναφέρεται ότι: «Επί πλέον, οι αρχηγοί κοινοτήτων και οι ομάδες που στηρίζονται στην θρησκευτική πίστη ολοένα καταφεύγουν στον στιγματισμό και σε επιθέσεις εναντίον των υπερασπιστών που εργάζονται για τα δικαιώματα των Λ.Ο.Α.Τ.” (Αυτή η παράγραφος αρχικά εμφανίστηκε στο A/HRC/4/37/Add.2, παράγρ. 32.) 
 
Τέλος οι ίδιες πηγές  καλούν τα Κράτη Μέλη να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ακτιβιστών Λ.Ο.Α.Τ. και να τους προσφέρουν ειδικές και ενδυναμωτικές μορφές προστασίας.  «Τα Κράτη πρέπει να κάνουν προσπάθειες να προστατέψουν τους υπερασπιστές των γυναικείων δικαιωμάτων καθώς και τους υπερασπιστές που αγωνίζονται για να προωθήσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και όσους εργάζονται για να κρατήσουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ιθαγενών και Λ.Ο.Α.Τ. Αυτοί οι υπερασπιστές χρειάζονται ειδική και αυξημένη προστασία, και στοχευμένες προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να κάνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται ασφαλέστερο και περισσότερο ενθαρρυντικό και  ανεκτικό». 
 (A/63/288 Annex, para. 8)
Σχετικά με τους υπέρμαχους της  άμβλωσης είναι ξεκάθαρο ότι τόσο ο Υ.Α.Α.Δ. όσο και ο Ειδικός Εισηγητής  προτείνουν  οι γυναίκες υπέρμαχοι να τους  να συμπεριλάβουν στους ακτιβιστές τους. Γίνεται δε αναφορά ότι παρατηρούνται διώξεις εναντίον των γυναικών υπερασπιστών της θεραπευτικής άμβλωσης. 
Το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Οικογένεια συστήνει στα Κράτη μέλη του ΟΗΕ που αντιτίθενται στην περαιτέρω  ανάπτυξη των δικαιωμάτων των Λ.Ο.Α.Τ.  και της άμβλωσης στις χώρες τους, να προστατέψουν την κρατική τους κυριαρχία απορρίπτοντας στις διαπραγματεύσεις τον ΟΗΕ οιεσδήποτε αναφορές στους «υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ή σε όρους που καλούν για την ενσωμάτωση μιας «προοπτικής φύλου», εκτός αν οι οι όροι διευκρινίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρησιμοποιούνται για να προωθούν την άμβλωση και την προώθηση δικαιωμάτων των  Λ.Ο.Α.Τ.
 
 
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα