Ποιὸς ἐλέγχει τὸ διαδίκτυο;

Ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτές, καλοί μου φίλοι, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε λόγω τοῦ ἐγκλεισμοῦ μας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ζήσαμε μὲ τὶς ὀθόνες. Στὸ σύνολό τους συνδεδεμένες μὲ τὸ διαδίκτυο. Τῆς τηλεκπαίδευσης, τῆς τηλεργασίας, τῆς ἐπικοινωνίας, τῶν κοινωνικῶν δικτύων, τῆς διασκέδασης, τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀγορῶν, τῆς ἠλεκτρονικῆς τραπεζικῆς κ.λπ. Καὶ εἴπαμε, τί καλὰ ποὺ ὑπάρχει ἡ τεχνολογία καὶ μάλιστα τὸ διαδίκτυο! Καὶ πραγματικά, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι μᾶς διευκόλυνε τὰ μέγιστα.

*  *  *

Ὡστόσο μέσα ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες του αὐτές, τί διαπιστώσαμε; Ὅτι ἔγινε ἕνα μεγάλο βῆμα ὑπαγωγῆς (ἢ καὶ ὑποταγῆς!) τοῦ συνόλου τῆς ζωῆς μας στὸ διαδίκτυο! Ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν νηπίων καὶ ὅλων ἐκείνων ποὺ μποροῦν νὰ χειριστοῦν στοιχειωδῶς τὶς ὀθόνες!

Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι ὅποιος ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τοῦ διαδικτύου, στὸ ὁποῖο ἔχουν ὑπαχθεῖ ὅλα τὰ δίκτυα, ἀκόμη δὲ καὶ οἱ ζωές μας, αὐτὸς θὰ εἶναι ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις ὁ μελλοντικὸς «κύριος» τοῦ κόσμου, ἐκεῖνος ποὺ οἱ ἀποφάσεις του θὰ ἐπηρεάζουν καὶ θὰ ἐλέγχουν τὶς τύχες μας, θὰ κατευθύνει τὶς κυβερνήσεις, θὰ προκαλεῖ σεισμοὺς στὶς θρησκεῖες, θὰ διαμορφώνει τὶς ἀπόψεις μας, θὰ ἐπηρεάζει καθοριστικὰ τὴ βούλησή μας, ὅπως καὶ τὰ πάσης μορφῆς δρώμενα τοῦ πλανήτη, κατασκευάζοντας ἀλλιῶς τὴν πραγματικότητα, ὅπως αὐτὸς θὰ τὴν ἐπιθυμεῖ!

Μὲ τέτοια δύναμη ποὺ θὰ ἔχει, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τουλάχιστον μέλος τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ἢ θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ἡ κυβέρνηση αὐτή;

*  *  *

Λοιπόν, ποιὸς ἐλέγχει τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴ ζωή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ ζωή τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρωπότητας, διαδίκτυο;

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι εὔλογο. Κι ἔχει πλεῖστες φορὲς τεθεῖ. Σαφὴς ἀπάντηση ὥς τώρα δὲν ἔχει δοθεῖ, λόγω τοῦ ὅτι εἶναι ἀχανές, ταχέως ἀναπτυσσόμενο, τελείως ἐλεύθερο (ἕως ἀσύδοτο θὰ λέγαμε) στὴ χρήση του, μὲ κάθε εἴδους περιεχόμενο καὶ δοξασία.

Ἀξίζει νὰ τονιστεῖ ὅτι ὁ ὅρος «κυβερνοχῶρος», γιὰ τὸν ὁποῖο οὐσιαστικὰ μιλᾶμε, ἀνήκει στὸν συγγραφέα ἐπιστημονικῆς φαντασίας Γουίλιαμ Γκίμπσον. Μόνο ποὺ ὁ κυβερνοχῶρος ποὺ περιγράφει στὸ ἔργο του «Νεκρομάντης» εἶναι μία ἐφιαλτικὴ περιοχή, στὴν ὁποία κανείς, μὰ κανείς, δὲν θέλει νὰ μπεῖ μὲ τὴ θέλησή του!

Παραδόξως, σήμερα, ὁ ἴδιος ὅρος χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ ὁρίσει ἕνα παράδεισο πραγματικὰ ἐλεύθερης διακίνησης, ἕνα κόσμο χωρὶς κανόνες, νόμους καὶ δεσμεύσεις, μία κοινωνία… ἀπολαυστικῆς ἀναρχίας!!

Ὡς γνωστὸν δὲν ὑπάρχει σ’ αὐτὸν καμμιὰ πινακίδα ὄχι μόνο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος», ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ λέξη «ἀπαγορεύεται» γενικά. Ἡ ἀσυδοσία ἐφαρμόζεται στὴν πράξη ἀπολύτως. Τὸ χάος εἶναι ἐκεῖ ὁ ὑπέρτατος νόμος καὶ ἡ συνθήκη!

Μὲ εὐκολία μπαίνεις, κάνεις ὅ,τι θέλεις, λὲς καὶ ἀκοῦς ὅ,τι θέλεις, προβάλλεις ὅ,τι θέλεις, δέχεσαι ὁ,τιδήποτε. Καὶ ὅλα, ἰδιαίτερα δὲ ἡ εἴσοδος, γίνονται πάρα πολὺ εὐχάριστα, μεθυστικὰ καὶ ἀπολαυστικά. Καὶ σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ πολλοὶ ταυτίζουν τὴν κατάσταση αὐτὴ μὲ τὴ δημοκρατία (λὲς καὶ ἡ δημοκρατία εἶναι τὸ χάος καὶ ἡ ἀσυδοσία!), ὥς καὶ τὸ φθάσιμο τῆς δημοκρατίας ἀκόμη!!

Εἶναι ἑπόμενο πλέον στὴν ἀνεξέλεγκτη αὐτὴ πραγματικότητα, νὰ μὴ τίθεται θέμα ἐλέγχου τοῦ κυβερνοχώρου καὶ τοῦ διαδικτύου. Καὶ πραγματικὰ – ὡς φαίνεται – κανένας δὲν τὸ ἐλέγχει. Σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ ὑποστηρίζεται καὶ τοῦτο ἀκόμη: Ὅτι κανείς, μὰ κανείς, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐλέγξει! Καὶ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἐλεγχθεῖ!

Εἶναι ὅμως ἔτσι; Συνήθως οἱ πρωτεργάτες τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας στὸ τέλος δικαιώνονται. Ἔτσι δύο πράγματα θὰ συμβοῦν:

  • Ἢ ἡ κατάσταση θὰ συνεχίσει νὰ παραμένει ὡς ἔχει, ὁπότε μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν χρηστῶν καὶ τὸ λανσάρισμα ἀπ’ αὐτοὺς κάθε εἴδους προπαγάνδας, νοοτροπίας καὶ ἀντίληψης ἡ ὅλη κατάσταση θὰ μετατραπεῖ πραγματικὰ σὲ κόλαση σὲ βαθμὸ ποὺ κανεὶς πλέον νὰ μὴ θέλει νὰ μπεῖ!
  • Ἢ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐλευθερία (=ἀσυδοσία) εἶναι ἁπλῶς τὸ δέλεαρ (τὸ τυρὶ στὰ φάκα, ὅπως λέμε), γιὰ νὰ μπεῖ κανεὶς στὰ δίκτυα, νὰ ἐντυπωσιαστεῖ ἀπ’ τὴν ὅλη κατάσταση, νὰ συνηθίσει πάρα πολὺ τὴ χρήση τους, νὰ τοῦ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ μὴ μπορεῖ πλέον νὰ ζήσει χωρὶς αὐτὰ καὶ συνεπῶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ βγεῖ!

Καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο, εἶναι στὸ τέλος ἀκριβῶς τὸ ἴδιο!

Ὡστόσο αὐτὸ ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα εἶναι, ὅπως νομίζουμε, σαφῶς τὸ δεύτερο σενάριο. Ἡ δὲ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ τὸ ἀποκάλυψε πλήρως καὶ δὲν μένει πλέον καμμιὰ ἀμφιβολία περὶ αὐτοῦ.

*  *  *

Ἀλλ’ ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνέδειξε καὶ κάτι ἄλλο. Μᾶς ἔφερε πιὸ κοντὰ στὴν ἀπάντηση τοῦ ποιὸς ἐλέγχει τὸ διαδίκτυο. Πρόκειται γιὰ τὸν «FAAAM», ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται. Δηλαδὴ τοὺς γνωστότατους τεχνολογικοὺς κολοσσοὺς Facebook, Alphabet (= Google), Amazon, Apple καὶ Microsoft.

Κι ἐνῷ ἄλλοι κλάδοι τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας (ὅπως τοῦ τουρισμοῦ, τῶν ξενοδοχείων, τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου κ.λπ.) ὑπέστησαν μεγάλα πλή-γματα ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ κολοσσοὶ αὐτοὶ ἔγιναν ἀκόμη πιὸ ἰσχυροὶ ἀπ’ ὅ,τι ἦταν πρίν! Κι αὐτὸ γιατί «ἐν μέσῳ τῆς πανδημίας “δούλεψαν” γι’ αὐτοὺς οἱ ἐπενδύσεις ποὺ εἶχαν κάνει στὶς νέες τεχνολογίες, στὰ κοινωνικὰ δίκτυα καὶ στὶς ἠλεκτρονικὲς ἐφαρμογὲς ποὺ ἀνέδειξε ἡ ὑγειονομικὴ κρίση», ὅπως ἔγραψε χαρακτηριστικὰ ἔγκυρη ἐφημερίδα. Ἢ μήπως οἱ ἴδιοι ἀνέδειξαν τὸν κορωνοϊὸ σὲ πανδημία, γιὰ νὰ γίνουν ἰσχυρότεροι; Ἀναρωτιόμαστε καλόπιστα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ σύνολο τῆς χρηματιστηριακῆς τους ἀξίας εἶναι 5,5 τρισ. δολλάρια, διαθέτουν 560 δισ. δολλ. σὲ μετρητὰ καὶ τίτλους, τὸ δὲ ἔτος 2019 δαπάνησαν 29 δισ. δολλ. γιὰ ἔρευνα καὶ ἀνάπτυξη, δηλαδὴ περισσότερα ἀπ’ ὅσα ἔχει προϋπολογίσει ἡ ΝΑSA γιὰ τὴν σχεδιαζόμενη ἀποστολή της στὸν Ἄρη!!!

Κι ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔδωσαν σὲ μεγάλη μερίδα τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ μεγαλύτερη καὶ εὐκολότερη πρόσβαση στὴν ἐλεύθερη ἐνημέρωση, στὴν ἀπρόσκοπτη ἐπικοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀγορὲς ἀνὰ τὸν κόσμο».

Καὶ ἡ ἐν λόγῳ ἐφημερίδα συνεχίζει μὲ τὰ ἑξῆς ὄντως πάρα πολὺ σημαντικά: «Πρόκειται γιὰ τοὺς κυριάρχους τοῦ παιχνιδιοῦ, ποὺ δὲν ἄργησαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς παρεμβάσεις τῶν ἐξουσιῶν, νὰ ὑποστοῦν τοὺς περιορισμούς τους, ἀλλὰ καὶ νὰ διαψεύσουν οἱ ἴδιοι τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν χρηστῶν τους μὲ τὴ διαρροὴ προσωπικῶν δεδομένων, τὴν ἄρνησή τους νὰ ἐμποδίσουν τὴ μετάδοση ψευδῶν εἰδήσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπληστία τους, ἐφόσον παρὰ τὰ ἰλιγγιώδη ἔσοδά τους καταβάλλουν εὐτελεῖς ἕως καὶ εἰκονικοὺς φόρους»!

Τὸ Ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Forbes» παρατήρησε σὲ μεγάλη ἔρευνά του ὅτι οἱ μεγάλοι κερδισμένοι τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ γίγαντες τοῦ διαδικτύου!!

Ἐπιπλέον κάνουν καὶ αὐτό, ὡς γίγαντες ποὺ εἶναι. Ἀφήνουν τὶς μικρότερες ἑταιρεῖες νὰ ἀναπτύσσονται σὲ καινοτόμες ἰδέες καὶ ἐφαρμογὲς καὶ στὴ συνέχεια τὶς ἐξαγοράζουν, ἐνισχύοντας ἀκόμη περισσότερο τὴ θέση τους, ὅπως καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ διαδικτύου!

Κι ὅσο θὰ συνεχίζονται οἱ ἐξαγορές, οἱ συγχωνεύσεις καὶ οἱ συνεργασίες μεταξύ τους, τόσο καὶ θὰ λιγοστεύουν ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ πέντε ποὺ ἀναφέραμε, γιὰ νὰ καταλήξουν ὅλα στόν… ἕνα!!!

*  *  *

Κακὰ τὰ ψέματα, παιδιά, ἀσφαλῶς ὅλοι μας χρησιμοποιοῦμε τὶς ὀθόνες καὶ μάλιστα τὶς ψηφιακές. Εἶναι ὅλες τους τόσο γοητευτικές, μοδάτες καὶ πρακτικές. Μᾶς διευκολύνουν τὴ ζωή, κάποτε δὲ καὶ πάρα πολύ. Ὡστόσο ἂς εἴμαστε πάντοτε ὑποψιασμένοι. Γιατί ἔχει καὶ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ παγόβουνο. Αὐτὴν ποὺ δὲν φαίνεται καὶ εἶναι μάλιστα συντριπτικὰ μεγαλύτερη αὐτῆς ποὺ φαίνεται…

Πηγή: orthodoxostypos.gr

ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ