Επιστολές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ) προς τον Αρχιεπίσκοπο και την Υπουργό Παιδείας

1. Επιστολή της ΠΕΘ προς τον Αρχιεπίσκοπο για τη λειτουργία των ναών και το μάθημα των Θρησκευτικών

Προς τον Αρχιεπίσκοπον από την ΠΕΘ

2. Επιστολή της ΠΕΘ προς την Υπουργό Παιδείας για τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου για τα Θρησκευτικά και τις απαλλαγές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΘ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ