Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -23-

-23-

Δέν δύ­να­ται κα­νε­ίς νά κα­τέ­χη συγ­χρό­νως πό­θο πρός τόν κό­σμο καί ἀ­γά­πη πρός τόν Θεό, νά ἔ­χη συγ­χρό­νως κοι­νω­νί­α μέ τόν κό­σμο καί μέ τόν Θεό, καί νά ἐ­πι­δει­κνύ­η συγ­χρό­νως μέ­ρι­μνα γιά τόν κό­σμο καί γιά τόν Θε­όν. (Δ΄,15).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα