ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

Το οικογενειακό μνήμα των Μουρούζηδων

στο Νεκροταφείο Eternitatea του Ιασίου

 

 

 

 

 

 

 

Το ανάκτορο Μουρούζη στην Πετρούπολη

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών σας προσκαλεί να τι-μήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00, στην αί-θουσα εκδηλώσεών της, με θέμα: «Μουρούζη, μια ξακουστή ποντιακή οικογένεια» και την παρουσίαση του βιβλίου «Η τραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη: Γενεαλογική μελέτη» του Φλορίν Μαρινέσκου.

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι οι κ.κ. Φλορίν Μαρι-νέσκου, ιστορικός-ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-νών και Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης, καθηγητής Ιστορίας Με-σαιωνικών και Bυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελο-ποννήσου.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

     Ο Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                         

Χρήστος Γαλανίδης                          Γεωργία Χαριτίδου

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

 

 

11:00   Έναρξη – Χαιρετισμοί

 

11:15   Προβολή οπτικού ψηφιακού δίσκου (DVD)

 

11:30   ΑΛΕΞΙΟΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

          Οι βυζαντινές οικογένειες του Πόντου. Εισαγωγική εισή-      γηση

 

11:45   ΦΛΟΡΙΝ ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ

 

          Μουρούζη, μια ξακουστή ποντιακή οικογένεια

 

12:30   Συζήτηση

 

13:00   Δεξίωση προσκεκλημένων

 

 

               Στο ισόγειο θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφιών