Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Καταργεῖστε τόν «Καποδίστρια» καί τον «Καλλικράτη» καί ἀνασυστεῖστε τίς Κοινότητες καί τήν τοπική ἄμεση δημοκρατία

Ἐφ΄ ὅσον ἡ ἑλληνική κοινωνία θέλει νά ξαναβρεῖ τίς ἰσορροπίες της καί ἡ δημόσια διοίκηση τήν λειτουργικότητά της, ἐπείγει ἡ ἀνασύσταση τῶν Κοινοτήτων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, ἀκόμα καί στίς πλέον ἀραιοκατοικημένες καί ἀπομεμακρυσμένες ὀρεινές περιοχές.