Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΙΝΩΝ Μ. ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΉΧΟΣ Α΄»

Όρθρος Μ. Τρίτης: Θ΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄(Ειρμολογικός) – Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Μ. Τρίτης, Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄

Όρθρος Μ. Τρίτης: Θ΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄(Ειρμολογικός) – Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Μ. Τρίτης, Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.