Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ Θ΄ ΩΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΟΣ Δ. ΚΥΦΙΩΤΟΥ ΨΑΛΛΟΥΝ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ & Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ”ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ”»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα, Του Τυφλού) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄ – Καταβασία Θ΄ Ωδής Αναστάσεως, Ο Άγγελος εβόα, μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα, Του Τυφλού) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Καταβασία Θ΄ Ωδής Αναστάσεως, Ο Άγγελος εβόα, μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες & ο βυζαντινός χορός ”Εν Ψαλτηρίω”.