Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΕΩΘΙΝΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Ζ΄ ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙ ΉΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΕΣ Κ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ & ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου – Προεόρτια της προόδου του Τιμίου Σταυρού) Εωθινόν Δοξαστικόν Ζ΄, Ιδού σκοτία και πρωί, μέλος Θ. Γεωργιάδου, Ήχος Βαρύς – Άξιον εστιν, μέλος Ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) Εωθινόν Δοξαστικόν Ζ΄, Ιδού σκοτία και πρωί, μέλος Θ. Γεωργιάδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν οι Πρωτοψάλτες Κ. Μπιλάλης & Αθ. Παπαθανασίου – Άξιον εστιν, μέλος Ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.