Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ ΠΛ. Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ι. ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ & ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Α΄ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας) Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος πλ. Α΄- Επι σοι χαίρει, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Α΄ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας) Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης Ι. Χασανίδης και Βατοπαιδινοί Πατέρες – Επι σοι χαίρει, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.